View of Place Corporation Co.,Ltd. "Creative differences"

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รับทำ Feasibility Study ทำ Cash Flow

VIEW OF PLACE
ด้วยประสบการณ์ ในสายงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กว่า 17 ปี
เราคือมืออาชีพด้านการ ทำ Feasibility Study เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนในโครงการ

รับทำ Feasibility Study การลงทุนที่ดินเปล่า เเละ เก็งกำไรที่ดินเปล่า
รับทำ Feasibility Study สำหรับการพัฒนาโครงการบ้านจัดสรร
รับทำ Feasibility Study สำหรับการพัฒนาโครงคอนโดมิเนียม โรงเเรม หอพัก
รับทำ Feasibility Study สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นที่จอดรถหรือตลาด

วิเคราะห์ด้วยหลักการสำคัญ 4 ข้อสำหรับการตัดสินใจลงทุน

1.การวิเคราะห์ศักยภาพที่ดิน
Land and Building Regulations Analysis

2.การวิเคราะห์ทางด้านการตลาด
Marketing Analysis

3.การวิเคราะห์ด้านกายภาพ
Physical Analysis

4.การวิเคราะห์ทางด้านการเงินเเละงบประมาณการลงทุน
Financial and Investment Analysis

ดูตัวอย่าง การทำ Feasibility  Study ได้ที่
https://youtu.be/AwX21cC_Cqsหลักการที่สำคัญ 4 ข้อ เป็นขอบเขตการวิเคราะห์หลักๆ เเต่การตัดสินใจลงทุนนั้นอาจจะมี
สิ่งจำเพาะเจาะจงในประเด็นอื่นๆที่สำคัญต้องนำมาพิจารณาด้วย
จึงจะสามารถนำไปตัดสินใจในการลงทุนที่เหมาะสมได้

ดูรายละเอียด การทำ Feasibility Study ได้ที่
https://goo.gl/ariXxu
https://goo.gl/Si6SpX

ดูProfile ผู้วิเคราะห์ การทำ Feasibility Study ได้ที่
https://goo.gl/Yh2Pvf
https://goo.gl/MuXjsD

--------------------------------------------------------------------------
Project Feasibility study
View of Place Corporation Co.,Ltd.
Website   : viewofplace.blogspot.com
YouTube : www.youtube.com/nasokuthai
E-mail     : nasokuthai@gmail.com
Line ID   : omotonasok

วันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560

วงจรการบริหารโครงการ Project management framework

วงจรการบริหารโครงการ Project management framework
1.การวิเคราะห์โครงการ (ช่วงระยะก่อนบริหารโครงการ)
      - การกำหนดโครงการ
      - การวิเคราะห์โครงการเบื้องต้น
      - การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
      - การประเมินโครงการและตัดสินใจ
      - การออกแบบโครงการ
2.การบริหารโครงการ (ช่วงระยะการบริหารโครงการ)
      - การวางแผนบริหารโครงการ
      - การติดตามควบคุมโครงการ
      - การปิดโครงการ
3. การติดตามและประเมินโครงการ (ช่วงระยะหลังบริหารโครงการ)
      - การประเมินผลการดำเนินงาน
      - การติดตามผลโครงการ
4. ช่วงระยะการบำรุงรักษา (ช่วงระยะหลังบริหารโครงการ)
      - การรับประกันและบำรุงรักษา

https://youtu.be/8lIAZV7b-Hg

--------------------------------------------------------------------
Project Management Consultant
View of Place Corporation Co.,Ltd.
E-mail      : nasokuthai@gmail.com
Line ID    : omotonasok 
Project Management การบริหารโครงการ
Real Estate Management การบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์